Privacy statement

De organisatie hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.
De organisatie zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, opleidingen, aankoop van boeken, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. De organisatie heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Bij een bezoek aan de website van De organisatie worden tevens eigen cookies aangemaakt, welke uitsluitend worden gebruikt om het gebruik van de website voor de Gebruiker te vereenvoudigen. U kan uw browser zo instellen dat deze geen cookies verzamelt. Hierdoor bestaat de kans evenwel dat de Gebruiker niet van alle functionaliteiten gebruik kan maken.

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. De organisatie verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Waarnemend directie

Inge Hermans
E-mail: directie(at)gebaska.be
telefoon 015 71 18 60
fax 015 71 42 64

Afdeling Het Kiezeltje

Oudstrijdersstraat 28
1880 Kapelle-op-den-Bos
telefoon 015 71 18 60
hetkiezeltje.gebaska.be

Afdeling De Kei

Schoolstraat 8
1880 Kapelle-op-den-Bos
telefoon 015 28 47 52
dekei.gebaska.be

Afdeling 't Mulderke

Molenstraat 52
1880 Nieuwenrode
telefoon 015 64 87 07
tmulderke.gebaska.be